ОГЛАШАВАЊЕ

Ценовник

Насловна страна – К1 100.000,00 дин
Предња унутрашње корица – К2 40.000,00 дин
Задња унутрашња корица – К3 35.000,00 дин
Задња спољна корица – К4 40.000,00 дин
Прва десна страна 30.000,00 дин
Репортажа – интервју на једној страни 25.000,00 дин
Репортажа – интервју на две стране 40.000,00 дин
Дуплерица на унутрашњим странама часописа 40.000,00 дин
Оглас 1/1 на унутрашњој страни 24.000,00 дин
Оглас 1/2 на унутрашњој страни 12.000,00 дин

РЕДАКЦИЈА


Главни и одговорни уредник

Александар Андрић

Директор маркетинга

Влада Јуришић
Е-маил: nase.mesto@dl.rs
Тел. 063 290 547

Редакција

Данијела Ћировић
Нада С. Јакшић
Милош Обрадовић

Контакт

Е-маил: nase.mesto@dl.rs

Тел. 011 3215 116

Адреса: Мике Аласа 9, 11 000 Београд